BYGHERRE: Københavns Lufthavne A/S
HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2018 – marts 2019
MILJØ: PAH’er, PCB, asbest og tungmetaller

I forbindelse med etablering af en ny bygning, som skal udvide Københavns Lufthavns bagagehåndteringskapaciteten, har LH Hockerup A/S udført totalnedrivning og miljøsanering af den tidligere Politikælder fra 1960 samt fjernelse af parkeringsdæk beliggende over kælderen. I forbindelse med nedrivningen af kælderen har LH Hockerup A/S stået for udgravning af forurenet jord under dæk samt fjernelse af underjordisk fundament. Kælderen har i en længere periode ikke være i brug pga. fugt og skimmelsvamp, men har tidligere været anvendt til depot, omklædning mv.

Da Københavns Lufthavne A/S stiller store krav til sikkerhed, arbejdsmiljø og gerne vil have ”Danmarks Pæneste Byggeplads”, har der været stor fokus på at opretholde en ryddelig og pæn byggeplads. Herunder øget fokus på støv/støj samt afskærmning af byggepladsen grundet det trafikerede område, som både består af lufthavns besøgende, politiet samt de omkringliggende nabobygninger som er i drift under nedrivningsarbejdet.