BYGHERRE: DAB – Ballerup Almennyttige Boligselskab afd. 0203 – Korngården
BYGHERRERÅDGIVER: DOMINIA A/S
ENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Juni 2015 – juni 2018
MILJØ: Bly-, PCB-, klorede paraffiner- og asbestsanering samt skimmelrengørin

Projektet omhandler totalrenovering af 248 lejligheder fordelt på 4 blokke i Korngården, Ballerup. Under projektet udfører LH Hockerup A/S blandt andet følgende;
Asbestsanering af badeværelser, komplet indvendig rydning og nedrivning (herunder håndtering af blyholdig træværk), asbest og blysanering af installationer i kældre, nedbrydning af facader opbygget i teglblokke og indvendige forsatsvægge, etablering af interimsafdækning i facader, sanering af fuger i facader, lokalsanering af indvendige væg- og loftflader, nedrivning af indvendige tunge og lette vægge, skæring og nedrivning af beton ifm. etablering af port gennemgange og indvendige elevatorer, samt skimmelafvaskning på indvendige væg- og loftflader.
I forbindelse med renoveringsarbejdet bliver beboere i enkelte opgange genhuset i etaper. Det sætter derfor krav til afgrænsning af byggepladsens område, som dermed kræver ekstra fokus på sikkerhed – og sundhed jf. byggepladsens indretning, samt logistik planlægning og koordinering med øvrige fagentreprenører