BYGHERRE: Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø
BYGHERRERÅDGIVER: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Juni 2016 – december 2017
MILJØ: PCB og asbes

LH Hockerup har udført omfattende PCB-sanering af Hedelyskolen i Greve som følge af høje koncentrationer af PCB i fuger. De høje koncentrationer betød en tertiær forurening af alle indvendige overflade og indeklimaet. Opgaven blev udført som led i en renovering for at nedbringe koncentrationen af PCB til et acceptable niveau og hermed forbedre indeklimaet på skolen.

Miljørapporten, der blev udarbejdet før opstart, viste mængder af PCB i flere af prøverne, som var langt over det niveau, der vurderes sundhedsskadeligt. Herudover var der i størstedelen af prøverne så høje koncentrationer af PCB, at der var krav om en plan for nedsætning af niveauet.

Efter indvendig rydning og sanering af bygning blev der foretaget termisk stripning af bygning. Bygningen blev opvarmet til ca. 60 grader og PCB’en blev udbagt.

Opgaven blev udført i etaper, hvor dele af skolen blev lukket af, mens arbejdet fandt sted. Skolen var dermed i brug under hele renoveringen, og der var derfor en tæt dialog med skolen samt fokus på afskærmning af byggepladsen for at undgå, at eleverne kunne få adgang.