Projekbeskrivelse

  • Kunde: Grønttorvet, Valby
  • Opgave:  Miljøsanering og totalnedrivning
  • Byggeår: Opstart maj 2016 – forventet slut år 2020
  • Byggeherre: FB Gruppen A/S
  • Rådgiver: Ingcon A/S
  • Entrepriseform: Fagentreprise

I forbindelse med Københavns nye bydel – Grønttorvet, udfører LH Hockerup A/S etapevis miljøsanering og totalnedrivning af bygninger på i alt 71.791 m² og 80.000 m² belægninger.

Da entreprisen udføres med tæt omkringliggende naboer/erhverv og dele af Grønttorvet benyttes til forskellige events forud for nedrivningen, vil der under hele byggeperioden blive stillet store krav til generel orientering og kommunikation omkring vore arbejdsproces, logistik og planlægning. LH Hockerup A/S har derfor udviklet en handleplan for nedrivningsperioden, så der altid dannes et fuld overblik over byggeperiodens forløb. Derudover har LH Hockerup A/S været specialister i nedrivninger, i over 40 år og har i den forbindelse meget erfaring i mindskning af støv og støj, samt affaldshåndtering.