Projekbeskrivelse

BYGHERRE: FB Gruppen A/S
BYGHERRERÅDGIVER: Ingcon A/S
KONTAKTPERSON: Anders Bidstrup
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Maj 2016 – marts 2020
ENTREPRISEFORM: Kr. 50.000.000,00
MILJØ: Asbest, PCB- og blysanering
BEMANDING: Ca. 10-15 stk.

I forbindelse med opførelsen af Københavns nye bydel Grønttorvet med bolig og erhverv, udfører LH Hockerup A/S etapevis miljøsanering og totalnedrivning af det gamle Grønttorv på ca. 84.000 m2 bygninger. De højeste bygninger var ca. 10 m høje og der er estimeret at betonen for projektet udgør ca. 40.000 m³.

Da entreprisen udføres tæt på omkringliggende naboer/erhverv, samtidig med at der opføres nye etagebyggerier i form af boliger og erhverv, hvor dele af Grønttorvets arealer benyttes til forskellige events forud for nedrivningen, vil der under hele bygge- og nedrivningsperioden blive stillet store krav til generel orientering og kommunikation omkring arbejdsprocesser, logistik og planlægning. LH Hockerup A/S har derfor i samarbejde med IngCon, udviklet en handlingsplan for nedrivningsperioden, så der altid dannes et fuldt overblik over periodens forløb. LH Hockerup har under hele opgaven fokuseret på at mindske støv og støj for at undgå unødvendige gener for beboere og naboer. Derudover har LH Hockerup A/S sammen med Lendager Group ApS haft særlig fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer og har derfor under nedrivningsforløbet sorteret diverse materiale til brug for genanvendelse.

I forbindelse med projektet har LH Hockerup håndteret store mængder af affaldsmaterialer, herunder foretaget partiel nedrivning af betonsøjler, betondragere og betonelementvægge, som er blevet miljøsaneret, genbrugt og genindbygget i det fremtidige byggeri.