HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2022 – marts 2025
MILJØ: PCB, Bly, Asbest

LH Hockerup udfører omfattende miljøsanering grundet sundhedsskadelig PCB-forurening i Fortunen, 5 boligblokke med 304 lejemål, på Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby.
Det omfattende saneringsarbejde udføres hovedsageligt på facaden, som tilgås via lukkede altaner, tilknyttet hver enkelt lejlighed. Kilden til den omfattende PCB- forurening og påvirkning af indeklimaet i lejlighederne er en PCB-fuge i facaden.

Som led i saneringsarbejderne har vi etableret støvvægge i alle 304 lejligheder, samt udsug fra altanerne, som sikrer at PCB støvet ikke spredes yderligere i forbindelse med vores arbejde på stedet. Arbejdet består i at fjerne den inficeret kilde og efterfølgende slibe 1,5 cm af den omkringværende betonkonstruktion. Slutteligt behandles overfladen med et forseglingsprodukt fra TWO Teknik, som forhindrer yderligere spredning af PCB. Ud over den PCB-inficerede fuge har vi også asbestsaneret altanerne, idet de er opbygget med en asbestplade. Nogen beboere har valgt at blive genhuset i perioden for arbejdernes udførsel mens andre har valgt at blive boende, hvilket har krævet et særligt fokus på en god og informativ dialog med beboergruppen.