BYGHERRE: NRep A/S
BYGHERRERÅDGIVER: Nordic Property Vision A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: April 2014 – November 2014
MILJØ: Bly-, PCB- og asbestsanerin

LH Hockerup A/S har udført totalnedrivning og miljøsanering af ca. 42.000 m² fabriks- og kontorbygninger i Herlev – heriblandt asbestsanering af alle varmvandsrør og brugsvandsrør. Derudover har LH Hockerup foretaget nedbrydning af en ca. 40 m. høj skorsten.
Med omkringliggende boligbyggerier og erhverv tæt på byggepladsen er der under byggeperioden stillet store krav fra Herlev Kommune vedrørende beboerorientering, logistik og planlægning. Derfor har information og kommunikation haft høj prioritering gennem hele nedrivningsperioden. LH Hockerup A/S har forud for nedrivnings- og saneringsarbejdet informeret beboerne om støjende og støvende arbejde, samt hvilke gener det har kunnet medføre i perioden. Løbende skriftlige informationsvarslinger har sikret, at beboerne har haft en god forståelse for hele processen på DISA-grunden. For at mindske støv- og støjgener fra nedbrydningen og knusningen er der anvendt forstøvningsmaskiner. Vandtågen binder støvpartiklerne og får dem til at falde til jorden. Det forhindrer derved spredning af støvpartiklerne.
LH Hockerup A/S har forinden nedrivningen foretaget en omfattende miljøsanering, som har stillet store krav til korrekt kildesortering af forurenede og farligt affald.
Sideløbende med vores nedrivningsarbejde har totalentreprenøren påbegyndt nybyggeriet af storcentret, hvilket har krævet en høj prioriterede tidsplan og logistik.