BYGHERRE: Danish Crown A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Juni 2017 – maj 2018
MILJØ: PCB, PAH, Kulbrinter, tungmetaller, klorparaffiner og asbest

I Faaborg har LH Hockerup A/S stået for totalnedrivning af i alt 8000 kvm slagteribygninger for Danish Crown. Nedrivningen er sket i forbindelse med, at det tidligere slagteri er lukket ned, da bygningerne var utidssvarende, og grunden var for lille til, at slagteriet kunne udvide.

Vi har som en del af totalnedrivningen fjernet bygninger, kloak, hegn, belægninger mv. Herudover har vi udført miljøsanering på baggrund af miljøanalyser, der påviste fund af PAH, kulbrinter, PCB, klorparaffiner, asbest og tungmetaller. Jordprøver fra området påviste, at der var jordforurening fra et oliedepot i nærheden. Vi har yderligere stået for bortskaffelse af kemikalierester.

Dele af produktionsbygningerne, samt administrationsbygningen var fortsat i drift under nedrivningen, hvilket krævede omhyggelig logistikstyring og koordinering, samt generelle hensynstagene til den igangværende drift. Derudover blev der foretaget adskillelse, af de bygninger som skulle bevares i forbindelse med nedrivningen. Disse bygninger blev klippet fri og der blev etableret støvvægge, for at begrænse støvgener til de omkringliggende omgivelser.