BYGHERRE: Københavns Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Rubow Arkitekter A/S
HOVEDENTREPRENØR: Elindco
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Juni 2018 – marts 2019
MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest

I forbindelse med kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole i København har LH Hockerup udført nedrivning og miljøsanering i to etaper. Skolen er beliggende på to adskilte matrikler på Prinsessegade 45 og 54, København K. Herudover er dele af skolen bevaringsværdig i klasse 2 og 3, mens Philip De Langes Hus er fredet.

Opgaven omfatter rydning af inventar, indvendig nedbrydning, nedbrydning af vinduer, nedtagning og deponering af døre, nedrivning af murværk, nedbrydning af eksisterende tage, konstruktioner og trappetårn, partiel nedskæring af vægge, demontering af afløbs-, brugsvands- og varmeinstallationer samt demontering af ventilationsanlæg og sanitet.

Under nedrivningen og efterfølgende renovering har skolen været delvis genhuset – i alt 12 klasser blev genhuset. Dermed har skolen været i brug under nedrivningen, hvilket har betydet et øget fokus på indhegning af byggepladsen og sikkerheden.