Projekbeskrivelse

BYGHERRE: Carlsberg Byen Ejendomme P/S
BYGHERRERÅDGIVER: Arpe  Kjeldsholm A/S
KONTAKTPERSON: Thomas Clausen
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Juni 2016 – Oktober 2016
ENTREPRISESUM: Ca. kr. 4.500.000,00
MILJØ: Asbest, bly, metaller og PCB
BEMANDING: Gennemsnitlig 25 mand

LH Hockerup A/S udfører asbest, bly/metaller og PCB sanering, samt nedrivning/skæring af 3 kedler i Carlsberg Kedelhus i Carlsberg Byen. Det er et projekt der har krævet stor fokus omkring sikkerheden, specielt i forbindelse med det omfattende skærearbejder, samt kraning af røgkasser fra 12 meters højde. Carlsberg Byen er under nedrivningsarbejderne fortsat i drift, dette medføre generelt store krav til håndtering af støv, miljøhåndtering, sikkerhed, samt generel færden på pladsen.

Derudover har LH Hockerup stået for den komplette bortskaffelse af forurenet bygningsmaterialer, til de respektive modtagerstationer efter anvisning af Københavns Kommune.