BYGHERRE: Andelsboligforeningen Hørsholm, Kokkedal afd. 9 – Byengen/Nordengen
BYGHERRERÅDGIVER: Thora Arkitekter A/S
ENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: FAGentreprise
UDFØRT: Maj 2015 – December 2016
MILJØ: Bly- og asbest

LH Hockerup har udført indvendig nedrivning af i alt 630 badeværelser, nedtagning af lette facadepartier, optagning af gulvkonstruktion og miljøsanering i forbindelse med en renovering af Byengen/Nordengen i Kokkedal, som skal gøre området mere attraktivt.
Opgaven er foregået i tæt dialog med bygherrerådgiver Thora Arkitekter A/S og totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S samt beboerne i området. Projektet er udført uden genhusning, hvilket stillede store krav til kommunikation, planlægning og logistik.
Entreprisen blev udført i samarbejde med totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S, som Constructions styringsmodellen (trimmet byggeri) til projektet, hvilket LH Hockerup A/S også var en del af og efterlevede samt udviklede under hele entreprisen.
Blandt andet blev der hver dag afholdt Last Planner System (LPS) møder mellem byggeledelsen og håndværkere med gennemgang og opfølgning på procesplanen, periodeplanen og ugeplanen. LPS skaber bedre forudsigelighed og pålidelige tidsplaner. Midlet er inddragelse af de personer, der faktisk udfører arbejdet. Resultatet er bedre kommunikation, overblik og flow, hvilket igen medfører bedre overholdelse af tid, bedre økonomi, bedre sikkerhed og større arbejdsglæde.