BYGHERRE: Københavns Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
MILJØ: Bly, PCB, asbest, kviksølv og zink

I forbindelse med en helhedsrenovering af Ålholm Skole har LH Hockerup A/S stået for miljøsanering og nedrivning af bygning 1, 16 og dele af bygning 4.

Ålholm Skole er beliggende på Vibeholmen 1 i Valby og ligger i et område, som er tæt trafikeret af især cyklister og fodgængere på de nærliggende stier. Herudover har skolen været i brug under nedrivningsfasen. Skolens placering samt drift har krævet tæt samarbejde med skolen i forhold til sikkerhed, logistik planlægning og koordinering. Da dele af skolen har været i drift, har der også været særlige krav omkring støjgener i tidsrum, hvor der har været undervisningen i de tilgrænsende lokaler.

Foruden de indvendige arealer, har elever også haft adgang til legepladser og udearealer. Derfor har der været fokus på sikkerheden og afgrænsning af byggepladsen for at undgå, at børn har kunne få adgang til byggepladsen.

Forud for nedrivningen har LH Hockerup A/S udført miljøsanering af bygningsværker. Den foregående miljørapport viste fund af PCB, bly, asbest, kviksølv og zink i forskellige elementer – heriblandt maling, rørisolering og på gulve.