Bygherre: Boligforeningen AAB afd. 111
Bygherrerådgiver: JJW arkitekter A/S
Entreprenør: Skou Gruppen A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Udført: Februar 2017 – Marts 2018
Miljø: Bly, PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp

Projektet omhandlede totalrenovering af 84 almene boliger fordelt på syv blokke á tre etager samt kælder, beliggende på Ulvefodvej, Bjørneklovej, Følfodvej i 2300 København S. Herudover stod vi for tagarbejde på 14 tage. Under projektet udførte LH Hockerup A/S blandt andet følgende; Kortlægning samt sanering for alle eventuelle forurenede bygningsdele, deriblandt skimmelsvamp, PCB, asbest og syv tungmetaller (bly arsen, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink og kviksølv). Derudover blev der saneret for forhøjet PAH-værdier.

Efter afsluttet miljøsanering blev alle lejligheder og trappeopgange rengjort, så vi kunne foretage slutkontrol med mycometer-test og geltapeprøver.

Foruden miljøsanering har LH Hockerup A/S foretaget nedrivning af lette og tunge vægge samt dæk for etablering af fremtidige elevatorer og ønsket for ændringer af ruminddeling af fremtidige lejligheder.

I forbindelse med renoveringsarbejdet blev beboere i enkelte opgange genhuset i etaper. Det satte derfor krav til afgrænsning af byggepladsens område, som dermed krævede ekstra fokus på sikkerhed og sundhed jf. byggepladsens indretning, samt logistik planlægning og koordinering med øvrige fagentreprenører.