Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Det er LH Hockerup A/S overordnede politik at være blandt de førende virksomheder inden for vores forretningsområder nedrivning, miljøsanering og diamantskæring.

Vi arbejder målrettet og åbent til fordel for både kvalitets, miljø og arbejdsmiljøet samt arbejdsforholdene, ved at overholde lovkrav og kravene i den internationale standard for Kvalitetsledelsessystemet DS/EN ISO 9001:2015, Miljøledelsessystemet DS/EN ISO 14001:2015, Arbejdsmiljøledelsessystemet DS/ISO 45001:2018, Kvalitetsledelsessystemet DS/EN ISO 9001:2015samt brancheforeningens standard NMK96.

Vi forpligter os til:

  • At sikre virksomhedens aktiviteter ikke belaster medarbejdere og miljøet.
  • At løbende at forbedre, forebygge, og minimere belastningen på miljøet og arbejdsmiljøet og hermed undgå forurening, ulykker og nedslidning.
  • At de projekter som vi er involveret i, skal være karakteriseret ved miljørigtige holdninger og miljørigtige løsninger.
  • At have fokus på at planlægge og forebygge forurening, der kan påvirke arbejdsmiljø / miljøet.
  • At have fokus på kunden / udarbejde kundetilfredshedsskema til hjælp til forbedring.
  • At sikre overholdelse af gældende lovgivning, myndighedskrav, bestemmelser og regulativer på kvalitets, miljø og arbejdsmiljøområdet.
  • At motivere medarbejderne til en øget bevidsthed om kvalitets, miljø og arbejdsmiljø – løbende forbedring, samt forpligtigelsen til samarbejde med medarbejderen.
  • At minimere affaldsmængder og så vidt mulige omfang genanvende materialer.
  • Jævnligt at gennemføre interne sikkerhedsmøder på ledelsesniveau og derved udvikle fremtidige målsætninger