LH Hockerup A/S blev i oktober müned prÌkvalificeret til at vÌre med i den første rammeaftaletilbudsrunde, som har aflevering d. 20. december, vedrørende nedrivning og bortskaffelse af de 1.246 nedlagte minkfarme, som blev pübudt at lukke i 2021.
Opgaven er en miljøsanering og nedrivning af de faste bygninger inkl. løsøre, opbrydning af belÌgninger, bortkørsel af jord, fjernelse af flere forskellige tanke og efterfølgende afretning af omrüde.
Bygningsstyrelsen har ansvaret for, at opgaven udføres med bÌredygtige metoder, som sikrer mest miljøbeskyttelse og størst mulig genanvendelse. Kravene er, at miljøsaneringen følger NMK96, miljøsaneringsregulativet for nedriverbranchen, der sikrer mindst 80% genanvendelse.
Og vi må rose vores myndigheder for at skabe incitament for mere miljøsanering, genbrug og sikkerhed, da de giver økonomisk belønning for at udføre nedriveropgaven mest miljørigtigt. 🔨🧱
Opgaven er kompleks, da det drejer sig om menneskers livsvÌrk. Der er store følelser pü spil, nür den virksomhed, man har bygget op, skal fjernes. Og det skal vi naturligvis tage hünd om, sü det bliver en god proces. Alle skal føle sig godt behandlet.
Tak til alle jer, som har vĂŚret og er en del af denne spĂŚndende proces.
Vi ser frem til at aflevere et tilbud i næste uge 😊