HOFOR, Amagerværket2018-09-28T10:37:28+01:00

Project Description

 • Bygherre: HOFOR Energiproduktion A/S
 • Bygherrerådgiver: Sweco A/S
 • Kontaktperson: Marina Snowman
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Udført: Januar 2016 – April 2016
 • Miljø: PCB

LH Hockerup A/S har stået for PCB-sanering og totalnedrivning af eksisterende tankanlæg på HOFOR Amagerværket.
LH Hockerup A/S har nedrevet to tanke på henholdsvis 48.000 m³ og 52.000 m³, hultagning i tankgårdsmur, PCB-sanering og fjernelse/demontering af diverse importrør med olierester. Nedrivning af den samlede stålkonstruktion havde et omfang på 15.000 tons jern. Da den sidste tank i tankgården fortsat var i drift og skulle bevares, krævede dette grundig afgrænsning af tanken og god planlægning omkring nedrivningsprocessen, samt stor fokus på vibrationer fra nedrivningen.
LH Hockerup A/S indgik samarbejde med ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S i forhold til rådgiverydelser med statiske beregninger, da der skulle foretages midlertidige afstivninger i forbindelse med nedrivningen af tankene. Derudover har adgangsforholdene været meget snævre, hvilket har stillet store krav til logistikforholdene på pladsen.
Værket var under nedrivningen fortsat i drift. Dette har generelt stillet store krav til håndtering af støv, miljø, sikkerhed og generel færden på pladsen.

Afdeling Øst

Afdeling Vest

 • Gl. Tangevej 11
  Postbox 61
  8850 Bjerringbro

 • +45 86 68 13 75

Bore- og Skæreafdeling

Afdeling Øst

Afdeling Vest

 • Gl. Tangevej 11
  Postbox 61
  8850 Bjerringbro

 • +45 86 68 13 75

Bore- og Skæreafdeling

Afdeling Øst

Afdeling Vest

Bore- og Skæreafdeling